Skip to content

Bases de concurs i sorteig de premis de la Ruta de la Tapa de la Festa Major 2022 i la seva convocatòria de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

PRIMERA.- Objecte

Les següents bases regulen la participació en el concurs i sorteig de premis de la Ruta de la Tapa de la Festa Major 2022 i la seva convocatòria organitzada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Els preus, dies i horaris establerts en la Ruta de la Tapa 2022 són:

 • Divendres 2 de setembre de 18.00 a 21.00 h
 • Dissabte 3 i diumenge 4 de setembre de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 h
 • Dilluns 5 de setembre de de 12.00 a 14.00 h 
 • TAPA+BEGUDA 3 € 
 • DOLÇ +BEGUDA 3 € 

SEGONA. – Funcionament de les votacions de la Ruta de la Tapa 

 • La fórmula per triar els guanyadors de cadascuna de les categories de la Ruta de la Tapa 2022 es basa en la votació virtual de manera digital. 

Una vegada s’hagin provat les tapes i es vulgui fer la votació, el participant haurà d’entrar a la web 

www.rutadelatapasab.cat

Hi trobaran una breu explicació de la votació, s’hi podrà veure la foto de cada participant per categoria i el nom de les tapes, el nom i l’adreça del bar o  restaurant i els horaris excepcionals. 

Es podrà accedir a aquesta web a través d’un codi QR que apareixerà en els diferents mitjans de difusió dels actes culturals i dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament: pàgina web, cartells informatius, programa, xarxes socials… 

 • El termini per a realitzar les votacions restarà obert des del dia 2 de setembre a les 18.00h fins al dia 8 de setembre a les 14.00h. Els tastos que siguin més votats seran els guanyadors per categories dels establiments participants.
 • Les persones participants en les votacions hauran de deixar constància del seu nom i cognoms, telèfon mòbil i correu electrònic a efectes de notificacions del premi.

TERCERA. – Normes de participació  

– Edat mínima per participar-hi: 18 anys.

– S’haurà de votar telemàticament el millor tast de cada categoria de tapa i de dolç a la web: www.rutadelatapasab.cat i s’haurà de deixar constància del nom, cognoms, telèfon mòbil i correu electrònic.

– Els premis no són acumulables, cada persona només pot optar a un premi. 

– Un cop realitzat el sorteig dels premis, s’extrauran 9 titulars de reserva per si els guanyadors extrets en primera instància resulten invalidats en cas que els guanyadors prèviament identificats renunciessin al premi, no poguessin ser localitzats o no compleixin les condicions descrites en aquestes bases.

– Els organitzadors es reserven el dret de demanar la documentació necessària per a la verificació de dades i el bon compliment de les bases del concurs, així com prendre resolucions posteriors davant qualsevol incidència o punt no contemplat en aquestes normes.

– En el cas que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, detecti qualsevol anomalia o sospita que qualsevol participant impossibiliti desenvolupar normalment una determinada acció promocional, perjudicant les finalitats de l’acció promocional, o realitzant qualsevol acte fraudulent que consideri oportú emprendre, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, es reserva el dret de donar de baixa el participant o participants implicats, tot això sense perjudici de qualsevol altra acció legal que consideri oportuna per emprendre.

– Cadascun dels guanyadors autoritza l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i imatge, en qualsevol activitat publicitària o promocional, en qualsevol mitjà o mitjà de comunicació (TV, Internet, Xarxes Socials o altres) relacionats amb la ruta de la Tapa, des de la data d’acceptació del premi, sense tenir dret a remuneració ni a la prestació, llevat del premi percebut. Les creacions, sigui quina sigui la seva modalitat, que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pugui desenvolupar a l’efecte anteriorment, seran propietat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i s’entendrà que, en virtut del premi rebut, el participant premiat assigna exclusivament tots els drets d’explotació a l’Ajuntament, sempre que això no impliqui la modificació de les dades personals del participant premiat. Aquest consentiment pot ser revocat, en qualsevol moment, pels guanyadors, i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha de ser compensat, si escau, pels danys i perjudicis causats.

QUARTA. – Premis 

 • Els establiments comercials que rebin més vots en cadascuna de les categories de  Tapa i Dolç, seran els guanyadors i seran premiats amb una pàgina de publicitat  conjunta a color al Diari de Sant Andreu del mes d’octubre de 2022, de difusió gratuïta a tots els domicili del municipi. Aquesta despesa anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
 • Entre el públic participant a la votació telemàtica es sortejarà, per cada categoria: Tapa i Dolç, una degustació especial per dues persones en l’establiment comercial guanyador. Aquesta despesa anirà a càrrec dels establiments guanyadors de cada categoria.

Amb caràcter general, els premis estaran subjectes a les següents condicions: 

 • Els premis no podran estar subjectes a canvis, alteració o indemnització a petició del participant premiat.  
 • Els participants premiats podran renunciar als premis obtinguts, però en cap cas s’oferirà un premi alternatiu, ni aquesta renúncia donarà dret a indemnització.

CINQUENA. – Elecció i notificació dels guanyadors 

 • Els participants del concurs de la Ruta de la Tapa votaran els millors de cada categoria: TAST DE TAPA i TAST DE DOLÇ.

Els tastos més votats seran els guanyadors per categories dins dels establiments participants. 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en la seva condició d’organitzador de la Ruta de la tapa, es posarà en contacte amb els guanyadors per notificar el premi. 

 • El 13 de setembre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca realitzarà el sorteig de premis entre els participants del concurs de la Ruta de la Tapa i comptarà amb la presència de representants del món de la restauració local.